Master
Designer

Frank Lloyd Wright, een burgerlijk ingenieur van opleiding, wordt beschouwd als een van de grootste Amerikaanse architecten. Hij groeide op met het Froebel Kindergarten concept, dat kinderen aanmoedigt om te spelen en te leren. Dit concept transformeert spel in de herkenning en waardering van natuurlijke objecten en basisregels die het leven van volwassenen bepalen. Kinderen krijgen eenvoudig speelgoed in primaire kleuren aangeboden, waarmee ze op diverse manieren kunnen spelen en geleidelijk aan meer complexe vormen leren maken, zoals tweedimensionale en driedimensionale structuren. Frank Lloyd Wright’s architecturale benadering kenmerkte zich door directe functionaliteit en eenvoudige vormen. Zijn langdurige samenwerking met Louis Sullivan, die het veelgebruikte motto “form follows function” bedacht, had een grote invloed op Wright. Hoewel Wright wordt beschouwd als een van de belangrijkste architecten van zijn tijd, vertoonde zijn kunst een uniek karakter dat niet binnen een specifieke stroming viel. Zijn werk had echter aanzienlijke invloed op de ontwikkeling van moderne architectuur, met name zijn nadruk op ruimtelijkheid en zijn diepe respect voor de natuur en menselijke waarden. Wright geloofde dat “schoonheid slechts een reflectie is van de ziel van de mens”. Met zijn Organic Design probeerde hij de spirituele essentie van mens en natuur te symboliseren en vast te leggen in zijn ontwerpen. Zijn bijdragen hebben niet alleen de Amerikaanse en Europese architectuur vernieuwd, maar ook zijn eigen oeuvre getuigt van zijn consistente streven naar organische architectuur met verrassende originaliteit.

Frank Lloyd Wright

"There is nothing more uncommon than common sense."

Organische architectuur is gebaseerd op het idee van eenheid in zijn en handelen: architectuur moet voortvloeien uit de ‘wetten der natuur’ en dus ook in vorm en materiaal niet tegenstrijdig met de natuurlijke omgeving zijn. Daarnaast moet architectuur, als product van de cultuur, deze gestalte geven, de eenheid van natuur en cultuur belichamend en de gemeenschap dienend. Ook in geschrifte heeft Wright bekendheid aan deze, wel als romantisch gekwalificeerde opvatting van functionalisme gegeven. Wright was historicist noch modernist in de eerste plaats was hij een humanist. Zijn meest bekende ontwerp uit zijn latere periode is zonder meer het Guggenheim museum in New York.