Master
Designer

Hoffmann leerde het vak bij de bekende architect Otto Wagner en begon zijn carrière als een echte kubist, waarbij hij hoekige meubels ontwierp en versierde met geometrische vormen. Hij was een fervent aanhanger van het concept van het ‘Gesamtkunstwerk’ en geloofde dat de buitenkant van een huis iets moest onthullen over het interieur. Hoffmann streefde er altijd naar om de uitvoering van zijn ontwerpen te perfectioneren en om gebruik te maken van betere en nieuwe materialen. Hij hechtte waarde aan eenvoud, eerlijkheid en degelijkheid als maatstaven voor zijn werk. Eén van zijn meest prominente architectonische werken is het Palais Stoclet in Brussel, dat wordt beschouwd als een tegenpool van het sensuelere werk van Henry van de Velde.  

Josef Hoffmann

"De buitenkant van een huis moet de binnenkant verraden."

In de vroege werken van Hoffmann speelt de dynamische en kronkelende lijnvoering een prominente rol. Zijn stijl en artistieke opvattingen werden beïnvloed door een tentoonstelling gewijd aan Charles Rennie Mackintosh in 1900. Vanaf ongeveer 1903 vertonen zijn ontwerpen meer eenvoudige geometrische vormen. Zijn ornamentiek wordt sterk gekenmerkt door het herhalen van vergelijkbare elementen.